Úspěšný projekt na zvýšení počtu dobrovolných dárců krve završí první rok

 „S blížícím se Světovým dnem dárcovství krve, který již desátým rokem připadá na 14. června, ani my nezůstáváme stranou a neustále se snažíme pokračovat v podpoře dobrovolného dárcovství krve," říká MUDr. Petr Turek, CSc., primář Transfuzního oddělení Thomayerovy nemocnice. „Děkujeme tvůrcům projektu za celoroční podporu a šíření osvěty mezi širokou veřejností a doufáme, že projekt Daruj krev v pravou chvíli bude stejně úspěšný i v dalším roce," dodává MUDr. Petr Turek, CSc.

  „Hlavním důvodem realizace projektu Daruj krev v pravou chvíli byl systematický pokles počtu dárců krve v posledních letech. Dlouhodobým cílem projektu je získat do konce roku 2013 tisíc nových dárců krve," říká Martina Málcová, vedoucí oddělení marketingu společnosti SPAR ČOS. „Díky našemu projektu se za rok podařilo získat již 405 nových dárců, proto věříme, že náš projekt má smysl a budeme v něm i nadále pokračovat," dodává Martina Málcová.  

Na www stránkách www.darujikrev.cz, které v uplynulém roce zaznamenaly 87.340 zhlédnutí a 28.527 unikátních návštěv, navíc mohou zájemci o darování krve najít odpovědi na své otázky případně zaslat svůj dotaz. V prvním roce projektu zodpověděl MUDr. Petr Turek, CSc. celkem 207 dotazů, z nichž nejčastější byly tyto otázky: Mohu darovat krev, pokud užívám speciální léky, mám, či jsem prodělal určité onemocnění? Mohu darovat krev, mám-li piercing či tetování?  

Projekt Daruj krev v pravou chvíli byl spuštěn 14. 6. 2012 u příležitosti Mezinárodního dne dárců krve. Odbornou záštitu nad projektem převzala Společnost pro transfuzní lékařství. Garantem projektu je MUDr. Petr Turek, CSc., primář Transfuzního oddělení Thomayerovy nemocnice.  

Zapojte se do projektu - jednou bude možná v sázce i váš život Společnost SPAR ČOS vytvořila v rámci projektu Daruj krev v pravou chvíli motivační systém pro prvodárce. V rámci tohoto systému dostane každý prvodárce na Hlavní pokladně kterékoli z 33 provozoven INTERSPAR nebo na webových stránkách www.darujikrev.cz Kartičku prvodárce. Po darování krve na libovolném transfuzním oddělení si prvodárce může tuto kartičku nechat potvrdit a následně ji předložit na Hlavní pokladně některé z provozoven INTERSPAR, kde obdrží dárek. Dárkem je poukázka na nákup v obchodní síti SPAR ČOS v hodnotě 100 Kč po prvním a druhém odběru a 200 Kč po třetím odběru. Za každý půlrok je možné získat jeden dárek, přičemž každý z prvodárců bude za půldruhého roku odměněn celkem třemi dárky. Více informací nejen o projektu, ale i o procesu darování krve a odborných garantech projektu se všichni zájemci dozví za stránkách www.darujikrev.cz. Na stránkách jsou také k dispozici kontakty na nemocnice a transfuzní stanice, kde je možné krev darovat.  

Více informací na: www.interspar.cz www.facebook.com/Interspar.cz Staňte se našimi fanoušky!  

Copyright 2024 Wellnes book | www stránky vytvořil L - production Webdesign