Kontakt

Přiložený soubor ke stažení: Prezentace »

Wellness Book  

Vydavatelství Miroslav Sanytrák, PHOTO AND VIDEO COMPANY

Marketing a  agenturně zastupuje : SANCO,  spol. s.r.o., IČ:47550929, DIČ:CZ 47550929 www.marketingrescue.cz
Adresa
redakce: U pily 944,27351 Unhošť
Tel: +420312698327, fax: +420312698435,

Wellness Book
Registrace: MK ČR E 18994
ISSN:1803-9642
Vychází 4 ročně.

Šéfredaktor a majitel: Bc. Miroslav Sanytrák,MBA,  tel: +420602365700
email: sanco(zavináč)marketingrescue.cz

Technický ředitel: Jindřich Pokorný
Korektury: PaedDr.Petra Sanytráková, Ing. Lukáš Zeman

Grafické zpracování : Eversmile,s.r.o., Výzkumná 661, 53351 Pardubice, www.eversmile.cz

Tisk: ARTEP-tisk Praha, www.artep-tisk.cz

 

Ochrana osobních údajů
V našem zájmu je chránit vaše soukromí. Dříve než prostřednictvím tohoto webu  poskytnete jakákoli osobní data, přečtěte si prosím následující informace.

Poskytnutím osobních údajů vyslovuje poskytovatel - subjekt údajů - souhlas se zpracováním těchto údajů správcem údajů SANCO, spol. s r.o.

SANCO, spol. s r.o. se zaručuje, že vaše osobní data nebudou předána ke zpracování třetí straně a budou zabezpečena proti přístupu neoprávněných osob.K vašim osobním údajům má v naší společnosti přístup omezený početpověřených osob s podepsanou právní mlčenlivostí. S vašimi údaji bude  nakládáno pouze způsobem odpovídajícím příslušném ustanovením zák.č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znamení předpisů a to výhradně k těmto účelům:

Zpracování statistických dat
Archivnictví vedené na základě zákona
Nabízení obchodu nebo služeb subjektům údajů
Kontaktování subjektu za účelem nabídky spolupráce

SANCO,spol. s.r.o. je oprávněna poskytnout jakékoliv dostupné informace o vaší osobě, firmě, společnosti orgánům činným v trestním řízení.

Copyright 2024 Wellnes book | www stránky vytvořil L - production Webdesign