Podporujeme

Wellness Book se rozhodl podporovat vybrané nadace, zájmová sdružení, kroužky a vše co souvisí s životem, s obecním zájmem. Proto v rubrice Wellness Book podporuje budeme zveřejňovat zajímavé projekty v oblasti wellness, zdravé výživy, fitness, spa, balneo, dětských zájmových skupin a dalších společenství.

Nadační fond Prevence

NADAČNÍ FOND PREVENCE, založeno v roce 2008 V současné době, pozorujeme fakt, že hlavně z časových důvodů, jeví rodiče malý zájem o stav tělesných aktivit a pohybu vůbec u svých dětí včetně nesprávného pitného režimu a životosprávy vůbec. Statistiky jasnou řečí hovoří o velkém procentu obézních dětí a mládeže, o jejich oslabené imunitě a snížené výkonnosti celého organismu. To jsou fakta, nad kterými je nutné se nejen zamyslet, ale i něco s nimi udělat.


Česká společnost AIDS pomoc (ČSAP)

Společnost vznikla roku 1989 z řad prvních HIV pozitivních a AIDS nemocných, jejich rodin, přátel a lidí, kterým problematika HIV/AIDS nebyla lhostejná. Dne 28. září 1990 je organizace zaregistrována Ministerstvem vnitra ČR a stává se tak oficiálně uznaným občanským sdružením, nevládní neziskovou organizací, která nese název Česká společnost AIDS pomoc (ČSAP). 11. srpna 1999 se bez zájmu veřejnosti otevírá Dům světla. Nezájem o tuto, pro nás, historickou událost, ukazuje, že práce v problematice HIV/AIDS nebude lehká. Naše organizace má dva základní úkoly a to přímou pomoc HIV pozitivním a AIDS nemocným, jejich rodinám a přátelům, a prevenci a boj proti AIDS. Přímá pomoc lidem HIV pozitivním a nemocným AIDS je zajišťována provozem Domu světla. Tento dům nabízí azylové ubytování, sociální služby a zdravotní pomoc.


Copyright 2024 Wellnes book | www stránky vytvořil L - production Webdesign