Kvalita vzduchu v miestnosti závisí od správneho vetrania

Odborník radí, ako pri vetraní ušetriť

 

            Čistý vzduch je základom hygieny v obývacích miestnostiach. Závisí však od správneho a účinného vetrania. Odborníci radia, že vetrať treba intenzívne a krátko, aby dochádzalo k čo najmenším energetickým stratám. Uniknuté teplo totiž musíme čím skôr dostať späť do bytu, kvôli tepelnej pohode. Dušan Majer, riaditeľ spoločnosti Makrowin, s. r.o., Detva k tomu hovorí: ,,Moderné okná, aké vyrába naša spoločnosť, dokonale plnia funkciu tepelnej, ba aj vzduchotesnej izolácie, preto je dôležité nepodceňovať úlohu pravidelného vetrania miestností. Vetranie je veľmi dôležité, ale aj najviac podceňované. Vetraním zabezpečujeme hygienu vnútorného prostredia, ktoré je znečisťované uvoľňovaním škodlivín. Úloha vetrania je tieto škodliviny zrieďovať a odvádzať von.“

Ok1 

Prečo treba vetrať

 

            Faktorom, ktorý priamo ovplyvňuje kvalitu vzduchu v obývaných miestnostiach, je predovšetkým človek. Jeho dýchaním vzniká oxid uhličitý aj vodné pary. Znečisťovanie ovzdušia však priamo podporujú rôzne činnosti, ako je varenie, pranie, používanie chemikálií.

Ok2

Kvalitu ovzdušia v interiéri ovplyvňujú aj stavebné materiály. Omietka už nie je len vápno a cement, ale aj chémia, ktorá urýchľuje procesy v stavebníctve. Odklon od prírodných materiálov spôsobuje zvýšenie voľných prchavých látok (VOC) v miestnostiach. Okrem pár a oxidu uhličitého sa do ovzdušia dostávajú takto dusíkaté zlúčeniny a voľné prchavé látky, ale aj škodliviny, ktoré priam nútia otvoriť okná a vyvetrať. Zdrojom tohto znečistenia vzduchu môže byť zariadenie domu alebo bytu. Najhoršie sú na tom PVC krytiny podlahy.  Cieľom vetrania je teda tieto pachy a vydýchaný vzduch odvádzať von a nahradiť čistým vzduchom.

            V minulosti sa používali netesné okná, vetralo sa priebežne, ale za evidentne vysokých energetických strát. V súčasnosti, po výmene okien za moderné, k takému vetraniu nedochádza. Pri nedostatočnom vetraní potom nastáva zarosenie okien, zrážanie vodných pár na stenách a možný vznik plesní. Najväčšie nebezpečenstvo plesní býva pri novostavbách, keď omietka ešte nie je dostatočne vyschnutá. Alebo naopak, v starších obydliach pri výmene okien a stavebných úpravách s novými materiálmi, pretože majitelia nemali vo zvyku vetrať.

Ok3            

Aké je dostatočné vetranie?

 

            Cieľom je výmena opotrebovaného vzduchu vo všetkých obytných miestnostiach, aby sa dosiahla príjemná vnútorná klíma a zdravý a kvalitný vzduch. Najjednoduchšie je vetranie oknami. Okná od spoločnosti Makrowin sú samozrejme vybavené sklápaním niektorých častí. Na vetranie sa však využívajú zväčša v letnom období, alebo v mimo vykurovacom období,  keď nedochádza k zbytočnému úniku tepla a k vetraniu dochádza permanentne. Štandardnou výbavou okien Makrowin je aj vetranie „leto-zima“. Ide o vetranie prispôsobené potrebe a počasiu. Vetracia poloha „leto – zima“ umožní prispôsobiť vetraciu štrbinu sklopeného okna primerane požiadavkám zákazníka podľa ročného obdobia a podľa jeho individuálnych potrieb vetrania. Zmenšená vetracia štrbina v polohe pre zimné vetranie zabezpečí nielen zredukovanie hluku, ale aj zníženie nebezpečenstva priameho dažďa na spodnú časť okenného rámu. Integrovaná poistka proti prievanu zamedzí samovoľnému zatvoreniu krídla prievanom.

            „Výmena vzduchu v celom byte najrýchlejšie prebieha priečnym otvorením okien. Do úvahy treba vziať aj skutočnosť, že najsilnejšou hnacou silou pre vetranie je termika. Čím je väčší rozdiel teploty vzduchu medzi interiérom a exteriérom, teda čím je vonku chladnejšie, tým rýchlejšie sa snaží teplý vzduch uniknúť otvorenými oknami. Preto je čas pre úplnú výmenu vzduchu v zime podstatne kratší, ako v lete. V zime na to postačuje 4 až 6 minút. Na jar alebo na jeseň, vyvetráme za 10 až 20 minút a v lete je to 25 až 30 minút. Čas potrebný na vetranie ovplyvňuje aj rýchlosť vetra,“ vysvetľuje D. Majer.

 

            MAKROWIN, s. r. o., Detva je na trhu od roku 1997. V súčasnosti vyrába 23 produktových typov drevených a drevohliníkových okien. Je to pravdepodobne najširšia ponuka v tomto sortimente na Slovensku od domáceho výrobcu.

 

Viac informácií je na www.makrowin.sk, alebo na tel.: +421 45 5455346,

e-mail: info@makrowin.sk

 

Copyright 2024 Wellnes book | www stránky vytvořil L - production Webdesign