CO ČEKÁ ČESKÉ LÁZNĚ?/ MUDr. Eduard Bláha Prezident SLL ČR

Tradiční české lázně prošly během posledních let asi nejvýraznější proměnou ze všech segmentů zdravotnictví. Prodělaly úspěšnou privatizaci, masivně investovaly do infrastruktury, daří se jim udržovat medicínskou odbornost i sledovat poslední trendy v oblasti wellness; rozšiřují obchodní kanály a v marketingu se zlepšují mílovými kroky.

  Nic jiného jim ani nezbývá. Většina lékařů má o kvalitách lázeňské rehabilitace stále jen minimální povědomí, život společnosti se zrychluje a málokdo si na tradiční lázeňskou léčbu dnes najde čas. To spolu s restriktivní politikou pojišťoven z minulých let a řadou nepravd o limitaci lázeňské péče, které jsou mezi lékaři hodně rozšířeny, vedlo k dlouhodobému úbytku počtu léčených pojištěnců. Takto uvolňované kapacity lázně naštěstí zaplňovaly návštěvníky, kteří si svůj pobyt platí sami a jejichž počty rok co rok rostly. Díky tomu dokázaly lázně udržet tempo investic do obnovy kapacit a rozvoje i vychovat další generaci poučených pacientů.  

Většina lázní se tak v současné době snaží vyváženě kombinovat nabídku léčebných a relaxačních pobytů a z hodnocení pacientů i ze všech dostupných statistik je zřejmé, že se jim to daří. Nespornou léčebnou kompetenci českých léčebných lázní v evropském kontextu stvrzuje suverénně nejvyšší počet úspěšně absolvovaných certifikací medicínské kvality Evropského svazu lázní ze všech členských zemí EU a pozvolný růst zájmu zahraničních zdravotních pojišťoven o uzavírání smluv s tuzemskými lázněmi.   Přes to všechno ale dnes stojí tento úspěšný obor na rozcestí. Přivedl ho na něj loni ohlášený záměr Ministerstva zdravotnictví významně omezit od letošního roku objem lázeňské péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. O plánovaných omezeních se zatím stále jedná a jejich rozsah ještě není zcela jasný. Nicméně už jen mediální haló kolem ministerských plánů vyvolalo mezi pacienty i odbornou veřejností dojem, že už snad lázně na pokladnu možné nejsou vůbec! Ve stejné době zdravotní pojišťovny zásadně zpřísnily kontrolu splnění kritérií pro schválení lékařem navrženého lázeňského pobytu a ani zvýšení regulačního poplatku od prosince obsazenost lázní nezvýšilo.  

Ať už ministerstvo k zamýšleným regulacím přistoupí, nebo ne, tak každopádně lázním i lázeňským městům a regionům pořádně pustilo žilou. Dlouholeté pozvolné úbytky pojištěnců lázně nahrazovat zvládaly a jejich rozvoj pomáhal obnovovat řadu pohraničních oblastí. Na skokovou změnu, jakou lázně zažívají nyní, navíc na prahu ekonomické recese, ale rychlý a bezbolestný recept nenajdou.    

Lázeňství má staleté tradice a ne všechna období byla lety jeho rozvoje. Aby se nejbližší budoucnost tohoto skvělého národního bohatství nezařadila po bok takovým periodám, záleží nejen na lázních, které budou k tradiční léčbě muset přidávat ještě více nových, atraktivních a dostupných pobytů. Ovlivnit ji můžete i vy. Objevte české lázně a pomozte jim toto těžké období překonat. Ony pomohou vám! Zlepšit zdraví a kondici, odstranit obtíže nebo jen nabrat síly, energii a odpočinout si. To je jejich smysl, který jim žádná reforma nevezme.   

Copyright 2024 Wellnes book | www stránky vytvořil L - production Webdesign