Charitativní běh pro Armádu spásy

Praha, 28. 4. 2011. Nezisková organizace Armáda spásy v České republice se v neděli 8. května zúčastní již podruhé v tomto roce tradičního Pražského mezinárodního maratonu. V rámci charitativního běhu pro Armádu spásy chce získat 40 000 korun na zakoupení šesti termoboxů na rozvoz obědů pro seniory v Praze. „Tyto termoboxy budou sloužit pro pražské seniory, kteří se chodí stravovat do komunitního centra Armády spásy na Žižkově a na Smíchově. V rámci prvního - Hervis ½ Maratonu a aktuálního Volkswagen Maratonu se díky výtěžku ze startovného vybralo do této chvíle celkem 13 101 korun. Na zakoupení termoboxů nám tedy ještě chybí 26 899 korun," říká Jakub Vopelák, ředitel pro rozvoj fundraisingu Armády spásy a dodává: „V prodeji startovného na Maraton stále pokračujeme, pokud nám však bude chtít někdo na zakoupení termoboxů přispět i finančně, může poslat peníze na bankovní účet veřejné sbírky Armády spásy pod variabilním symbolem 333." Kromě toho budou přímo pracovníci Armády spásy stát s typickými sbírkovými červenými kotlíky na trase Maratonu a před vchodem do Holešovické tržnice a před vstupem do metra Anděl na Smíchově a na Staroměstském náměstí v prostoru Startu/Cíle Maratonu budou také vybírat finance na nákup termoboxů. č.ú. 475 335 533 / 0300 v.s. 333 Aktivní pomoc pro seniory Armáda spásy v České republice se systematicky a dlouhodobě věnuje péči o seniory. Ve všech devíti městech, kde působí (Praha, Ostrava, Havířov, Přerov, Krnov, Opava, Brno, Šumperk a Karlovy Vary), provozuje i Komunitní centra určená mimo jiné právě seniorům, kterým nabízí společenství v osamělosti či místo pro setkávání s druhými lidmi. Senioři zde mají možnost zakoupit si finančně dostupné obědy, ale také jsou jim nabízeny vzdělávací kurzy, společenské vyžití, či pomoc v sociálních otázkách. „Pracovníci komunitních center také navštěvují zvláště starší klienty v domácnostech nebo během hospitalizace v nemocnicích. Zvláště u těchto lidí tak mohou včas zachytit různé varovné signály a předejít komplikacím," vysvětluje Pavla Vopeláková, tisková mluvčí této neziskové organizace.  V Ostravě Armáda spásy navíc provozuje Domov přístav, což je speciální zařízení s ošetřovatelskou službou, které je určeno pro seniory např. s chronickým duševním onemocněním, či s prodělanými závislostmi na alkoholu v minulosti.       O

Armádě spásy:   Armáda spásy byla založena roku 1865 Williamem Boothem. V současné době tato křesťanská organizace působí ve 120 zemích světa. V Československu zahájila Armáda spásy práci v roce 1919, ale v roce 1950 byla její činnost komunistickým režimem násilně ukončena. K obnovení práce došlo v roce 1990, kdy se Armáda spásy v ČR zaregistrovala jako občanské sdružení. V současné době působí v Praze, Brně, Ostravě, Havířově, Karlových Varech, Krnově, Opavě, Přerově a Šumperku.   Cílem Armády spásy v ČR je fyzická, sociální, morální a duchovní podpora lidí všech věkových kategorií, a to na křesťanských principech. Cílovou skupinou Armády spásy jsou všichni ti, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, ale také ti, kteří hledají jakoukoliv duchovní pomoc či oporu. Armáda spásy provozuje sociální zařízení a komunitní centra, ve kterých poskytuje více než 50 druhů sociálních služeb. Každý den jejich služeb využívá více než tisíc znevýhodněných osob.   V loňském roce si Armáda spásy připomněla 20. výročí od znovuobnovení své činnosti v ČR. Záštitu nad tímto výročím převzal bývalý prezident ČR Václav Havel.     

Kontakt:   Mgr. Pavla Vopeláková, tajemnice národního velitele a tisková mluvčí Armády spásy České republiky
E-mail.: ustredi@armadaspasy.cz Tel.: + 420 737 215 409   

Copyright 2024 Wellnes book | www stránky vytvořil L - production Webdesign