Jubilejní audiovizuální ceny TRILOBIT 2017 dnes rozdaly křišťálové trofeje; hlavní cenu získal seriál Pustina, pocty za celoživotní tvorbu se dostalo

V Berouně, 14. ledna – Pustina, Eva Nová, V paprscích slunce, Odvaha, reportáž Účastníci zájezdu, ZOO, Lichožrouti a FC Roma – tvůrci těchto hraných a dokumentárních snímků stanuli v záři reflektorů při slavnostním udílení audiovizuálních cen TRILOBIT 2017 v sobotu 14. ledna v Berouně.

Bylo tomu již potřicáté, co tyto výroční ceny poukázaly na filmová díla s výraznou estetickou, etickou či společenskou hodnotou a předznamenaly tak jejich šance na další letošní ocenění. Kromě zmíněných filmových počinů, poprvé veřejně uvedených v loňském roce a jejich tvůrců, byla pozornost upřena rovněž na jednu ze zasloužilých osobností filmového oboru, jež převzetím CENY VLADISLAVA VANČURY nově vstoupila do takzvané „síně slávy“. Tou se stal kameraman a pedagog Jaromír Šofr, jehož proslavil hned první film natočený s režisérem Jiřím Menzelem, „oscarové“ Ostře sledované vlaky.

TRILO5 

Nejvíce porotu zaujal a HLAVNÍ CENU TRILOBIT 2017 jeho režisérům a scenáristovi vysloužil seriál Pustina, na trojici CEN TRILOBIT 2017 dosáhli tvůrci filmu Eva Nová a dokumentů V paprscích slunce a Odvaha. CENA FERDINANDA VAŇKA, která je nástupkyní předešlé CENY VÁCLAVA HAVLA za přínos díla občanské společnosti, byla udělena autorům reportáže Účastníci zájezdu z pořadu Reportéři ČT. Za film vzniklý na motivy literárního díla pak byl CENOU JOSEFA ŠKVORECKÉHO odměněn studentský snímek ZOO. ZVLÁŠTNÍ CENU POROTY získali režiséři dokumentu FC Roma, CENA DĚTSKÉ POROTY – BEROUNSKÝ MEDVÍDEK připadla režisérce animovaných Lichožroutů. Vedle vyznamenaných Český filmový a televizní svaz FITES, který ceny TRILOBIT uděluje již od 60. let, také poukázal na vleklou problematiku neúspěšné digitalizace filmových děl, na níž má vedle NFA lví podíl Ministerstvo kultury ČR. To si v rámci letošního udílení vysloužilo nechvalnou ZCELA ZVLÁŠTNÍ CENU POROTY – ZLATÝ CITRÓN.

 

Slavnostním ceremoniálem provázeli v rolích herců i moderátorů Martin Myšička a Hynek Čermák, jimž sekundoval mladičký herecký kolega Matěj Převrátil. Společně se zasadili o mimořádnou atmosféru jubilejního 30. ročníku cen TRILOBIT 2017, který vynikal neobyčejnou dramaturgií slavnostního večera inspirovanou érou hledání trilobitů a s ní spjatou postavou Joachima Barranda. Program večera tak nabídl výlet do historie, ale také návrat do současnosti třeba při nahlédnutí do přenosového vozu. Udílení cen TRILOBIT 2017 bylo totiž – letos podruhé – přenášeno Českou televizí a vysíláno na programu ČT art. Humorné a akční scénky protagonistů prokládalo hudebními čísly jazzové těleso Prague Super Quartet Josefa Vejvody společně s Jiřím Stivínem, Emilem Viklickým a Františkem Uhlířem. Kromě oceněných mezi hosty nechyběli například režisér Jiří Menzel, ministr kultury Daniel Herman, vědec Ivan Havel nebo generální ředitel České televize Petr Dvořák.

 

Pořadatelem cen TRILOBIT 2017 jsou Český filmový a televizní svaz FITES, z.s., Městské kulturní centrum Beroun a město Beroun, kde se letošní ročník uskutečnil po sedmnácté, podruhé pak v rekonstruovaném Kulturním domě Plzeňka. Tak jako v minulých ročnících i letos předcházel večernímu udílení cen doprovodný program v Městském kině Beroun v podobě projekcí pro děti i dospělé. Generálním parterem byla společnost innogy Energo, hlavním mediálním partnerem Česká televize. Další informace jsou dostupné na www.cenytrilobit.cz.

 

Letošním absolutním vítězem a favoritem odborné poroty, který dosáhl na HLAVNÍ CENU TRILOBIT 2017, se stalo osmidílné kriminálně-psychologické drama Pustina z produkce televizního kanálu HBO. „Porota ocenila v kontextu naší současné dramatické tvorby zcela výjimečnou, svébytnou poetiku a naléhavou společenskou a mravní výpověď o našem světě. Promyšlený scénář, nekonvenční režie, emotivní kamera i hudba a strhující herecké výkony z něj činí dílo světových parametrů,“ vysvětluje udělení hlavní ceny předseda odborné poroty, prof. Vladimír Just. Křišťálové ceny za seriál Pustina konkrétně získali scenárista Štěpán Hulík a režiséři Ivan Zachariáš s Alicí Nellis.

 

Ozdobou letošních „TRILOBITŮ“ a zároveň protagonistkou hraného snímku Eva Nová, ověnčeného CENOU TRILOBIT 2017 se stala znamenitá herečka Emília Vášáryová. Roli, již ve stejnojmenném snímku ztvárnila, označila porota jako „brilantní“ a přirovnala ji k „sugestivní psychologické studii zestárlé herečky-alkoholičky“. Známý tandem Vít Klusák a Filip Remunda byl přizván k natočení dokumentu V paprscích slunce ukrajinským kolegou Vitalijem Manským. Společně se jim pak podařil snímek, jenž je sondou pod propagandistickou fasádu severokorejského režimu a vyniká svou silnou výpovědní hodnotu, za niž si vysloužil další z udělených CEN TRILOBIT 2017. Trojlístek držitelů ceny v této kategorii uzavírá filmový dokument Odvaha režiséra a producenta Pavla Štingla. Porotu zaujal především jeho obsah, který „unikátním způsobem zobrazuje tvůrčí proces i okolnosti vzniku osmimetrové jezdecké sochy Jošta Lucemburského v Brně sochaře Jaroslava Róny“. Jako velice zdařilou porota shledala i obrazovou složku filmu, tj. kameru a střih.

 

Jaromír Šofr je dodnes činným kameramanem, který započal svou kariéru v 60. letech, kdy se řadil mezi nejvýznamnější české autory tzv. nové vlny, a jeho tvorba je zásadní i pro pozdější období české kinematografie. V Berouně si převzal jedno z nejvýznamnějších ocenění, které FITES uděluje, CENU VLADISLAVA VANČURY za dlouhodobý přínos české a světové kinematografii. Ať už svým prvním celovečerním filmem Ať žije republika (rež. Karel Kachyňa), legendárními Ostře sledovanými vlaky (rež. Jiří Menzel), spoluprací s mnoha autory a režiséry (Jan Němec, Evald Schorm, Jaromil Jireš, Jiří Menzel, Věra Chytilová, Otakar Vávra, Karel Kachyňa, Jiří Krejčík a další), svou pedagogickou činností (FAMU, katedra kamery) či díky spoluautorství certifikované metodiky DRA, která chrání filmová díla a jejich autory před neodborně prováděnou neautorizovanou digitalizací, Jaromír Šofr významně přispěl ke kultivovanosti české audiovizuální tvorby a k jejímu mezinárodnímu věhlasu. Po loni oceněném režisérovi Vojtěchu Jasném je tak dalším tvůrcem, který vstoupil do tzv. „síně slávy“.

V oblasti přínosu rozvoje občanské společnosti porotu zaujala občansky angažovaná reportáž Účastníci zájezdu z pořadu Reportéři ČT. Její autor Lukáš Landa a kameraman Jiří Krejčík získali CENU FERDINANDA VAŇKA, jež svou formou i názvem navazuje na dosavadní CENU VÁCLAVA HAVLA: Na základě nedávné výzvy ředitele Nadace VIZE 97, která je držitelem osobnostních práv pro užívání jména pana Václava Havla, jsme byli s politováním nuceni tuto cenu udělovanou od roku 2011 pod dosavadním názvem ukončit. S důrazem na rozvoj občanské společnosti máme jméno Václava Havla historicky spojené, ať už si to dnešní představitelé Nadace VIZE 97 přejí, nebo ne. A tak v úctě k památce kolegy režiséra, dramatika, spisovatele a bývalého presidenta Václava Havla Výkonný výbor FITES pro toto své významné ocenění zvolil nové pojmenování; je jím CENA FERDINANDA VAŇKA za přínos rozvoji občanské společnosti, podle jména z inzerátu v novinách, kterým přátelé gratulovali Václavu Havlovi skrytému pod jménem jedné z jeho dramatických postav v říjnu roku 1989, kdy ještě byl komunistickým režimem zakázaným a pronásledovaným autorem. Věříme, že podstata ceny i jistá vnitřní kontinuita zůstanou zachovány,“ vysvětluje Martin Vadas, režisér, dokumentarista a předseda FITES.

Ačkoliv to není obvyklé, jednu z cen, a to CENU JOSEFA ŠKVORECKÉHO za film vzniklý na motivy literárního díla, si odnesla začínající režisérka Tereza Kovářová za jeden ze svých prvních snímků s názvem ZOO. Mladičká autorka rozvedla základní motivy hry amerického dramatika Edwarda Albeeho Stalo se v ZOO. Moderní vyprávěcí formou bravurně zachytila pocity absurdity a samoty současného člověka na mikropříbězích lidí jedoucích ve vlaku mezi Prahou a Ostravou.

 

ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY byla letos udělena režisérům Tomáši Bojarovi a Rozálii Kohoutové za celovečerní dokument FC Roma, který je příběhem romského fotbalového mužstva, s nímž „nikdo nechce hrát“. Porota ocenila obsažený humor a zralý nadhled tvůrců, kteří se bez předpojatosti zhostili tématu xenofobie. Jako již tradičně udělila svou CENU DĚTSKÉ POROTY – BEROUNSKÝ MEDVÍDEK také dětská porota, kterou tvoří žáci berounské ZUŠ V. Talicha. Ta tentokrát putovala do rukou Galiny Miklínové, režisérky animovaného snímku Lichožrouti. Děti obzvláště ocenily originalitu a výtvarné zpracování postav i celého filmu. Hlasování členů poroty ale bylo velice těsné a pouhý jeden hlas rozhodl, že cenu nezískal Normální autistický film dokumentaristy Miroslava Janka, nahlížející na děti s autismem „jinýma očima“.

TRILO8 

Vítěze porota hledala mezi 108 přihlášenými tituly – hranými, dokumentárními či publicistickými a filmy s dětskou a rodinnou tematikou, jež hodnotila dětská porota. Celkem 25 titulů se dostalo do finálového kola. Za udílením letošních cen TRILOBIT 2017 nechyběla ani důrazná tečka, když porotci vyhlásili nechvalně proslulou ZCELA ZVLÁŠTNÍ CENU POROTY – ZLATÝ CITRÓN. Ta se tentokrát týkala problematiky neúspěšné digitalizace filmů Národním filmovým archivem a kritiky Ministerstva kultury ČR za neschopnost jasně a kvalifikovaně rozsoudit spor o způsobu digitalizace filmů ze Zlatého fondu kinematografie.

 UDĚLENÁ OCENĚNÍ 30. ROČNÍKU TRILOBIT 2017

HLAVNÍ CENA TRILOBIT 2017

Pustina (producenti: HBO Europe, nutprodukce)

 

CENA TRILOBIT 2017

Eva Nová (producent: Artileria, koproducent: Sirius Films)

V paprscích slunce (producent: Vertov.Real Cinema, koproducenti: Saxonia Entertainment, Hypermarket Film a Česká televize –Tvůrčí producentská skupina Petra Kubici)
Odvaha            (producent: Pavel Štingl K2, koproducent: Česká televize – Tvůrčí producentská skupina Kateřiny Ondřejkové)                                       
                                                                      
ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY
FC Roma (producent: nutprodukce, koproducent: HBO Europe)

 

CENA VLADISLAVA VANČURY za dlouhodobé nebo celoživotní dílo, jímž tvůrce přispěl ke kultivovanosti české audiovizuální tvorby a k jejímu mezinárodnímu věhlasu
Jaromír Šofr
TRILO3

CENA FERDINANDA VAŇKA za přínos rozvoji občanské společnosti

Reportáž Účastníci zájezdu z pořadu Reportéři ČT (producent: Česká televize – redakce aktuální publicistiky)

TRILO 8VAněk 

CENA JOSEFA ŠKVORECKÉHO za audiovizuální adaptaci literárního díla
ZOO (producent: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta multimediálních komunikací)

CENA DĚTSKÉ POROTY – BEROUNSKÝ MEDVÍDEK                                   
Lichožrouti (producent: TotalHelpArt T.H.A., koproducenti: Česká televize – Filmové centrum,
 PubRes, Alkay Animation Prague, Filmosaurus Rex)

 

ZCELA ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY – ZLATÝ CITRÓN

Ministerstvo kultury ČR

TRILO7

Copyright 2024 Wellnes book | www stránky vytvořil L - production Webdesign