Ceny Trilobit uděleny.

Čechoslováci v gulagu, Všechno bude, Planeta Česko, King Skate – tyto a další snímky dosáhly na prestižní ocenění TRILOBIT 2019. Pocty za celoživotní tvorbu se dostalo Evaldu Schormovi

V Berouně, 20. ledna – Křišťálové ceny 32. ročníku audiovizuálních cen TRILOBIT 2019 jsou v rukou svých laureátů. Nejzdařilejší snímky uplynulého roku s výraznou estetickou, etickou či společenskou hodnotou dnes večer vyhlásil a ocenil Český filmový a televizní svaz FITES ve spolupráci s městem Beroun a Městským kulturním centrem Beroun. Porotu si nejvíce získala třídílná dokumentární série, která je českou sondou do sovětské represivní mašinérie Čechoslováci v gulagu režisérky Marty Novákové, jíž udělila HLAVNÍ CENU TRILOBIT 2019. Další trojice křišťálů s vypískovaným trilobitem, ceny TRILOBIT 2019, putovaly do rukou režiséra Olma Omerzu za film Všechno bude, dokumentaristovi Mariánu Polákovi za první celovečerní film o české přírodě Planeta Česko a do třetice Šimonu Šafránkovi a Šimonu Hájkovi za režii a střih dokumentu o historii českého skateboardingu King Skate.

Kromě konkrétních snímků a jejich tvůrců byla pozornost věnována také jedné významné osobnosti, která se dlouhodobě zasloužila o rozkvět audiovizuální tvorby v českém i mezinárodním kontextu a byla oceněna CENOU VLADISLAVA VANČURY. Entrée do pomyslné „síně slávy“ se tak za svůj celoživotní přínos dočkal in memoriam režisér Evald Schorm. Stejně jako v loňském roce se o CENU FERDINANDA VAŇKA za přínos rozvoji občanské společnosti rozdělily dva počiny. Za dokumentární sérii Rudí prezidenti ji zároveň pro svůj tvůrčí tým převzal dramaturg Petr Buchta. Druhou CENOU FERDINANDA VAŇKA porota ocenila publicistický počin – investigativní reportáže spolku OBRAZ – obránci zvířat a Ekologického bloku Nedej se – Občanské noviny, které upozorňují na trýznivé podmínky klecových chovů slepic na velkých českých farmách. CENU JOSEFA ŠKVORECKÉHO za publikaci Dramatická tvorba ostravského studia Československé televize (1955–1991) si odnesl dramaturg, scenárista a pedagog Marek Hlavica.

ZVLÁŠTNÍ CENU POROTY si za své výjimečné výkony převzali herci Martin Huba s Janem Budařem, protagonisté hraného filmu Hovory s TGM. Držiteli populární ZCELA ZVLÁŠTNÍ CENY – ZLATÝ CITRÓN 2019 za nechvalný čin byli vyhlášeni tři členové Rady Českého rozhlasu – Tomáš Kňourek, Vítězslav Jandák a předsedkyně Hana Dohnálková. CENOU DĚTSKÉ POROTY – BEROUNSKÝ MEDVÍDEK 2019 její členové ověnčili film Přání k mání režiséra Víta Karase a vůbec poprvé byla udělena CENA DIVÁKŮ – BEROUNSKÝ KLEPÁČEK za film Toman režiséra a producenta Ondřeje Trojana.

Slavnostní udílení cen

Večer kalendářně prvních filmových ocenění se odehrál v Kulturním domě Plzeňka v Berouně a již počtvrté jej přenášela Česká televize na programu ČT art. Slavnostní udílení potřetí moderoval herec Martin Myšička, tentokrát ve spolupráci s kolegy – hudebníky, písničkářem Vladimírem Mertou a zpěvačkou i houslistkou Jitkou Šuranskou. Mezi dalšími významnými účastníky večera v publiku i na pódiu nechyběli například herec Pavel Nový, spisovatel a scenárista Pavel Kosatík, poslankyně Věra Kovářová Železná, za Státní fond kinematografie členka jeho Rady Marta Švecová Lamperová, generální ředitel České televize Petr Dvořák, ombudsman České televize Čestmír Franěk nebo ocenění z předešlých let – dokumentarista Pavel Kačírek, kameraman prof. Jaromír Šofr či loňští držitelé ceny TRILOBIT 2018 Robin Kvapil s Pavlem Šplíchalem. Někteří jmenovaní měli tu čest předat oceněným tvůrcům křišťálovou trofej symbolizující skálu, jíž pro 32. ročník vtiskli skláři inovativní podobu. Ivana Havla, váženého hosta, jenž pravidelně předává CENU FERDINANDA VAŇKA už od dob, kdy se ještě jmenovala Cena Václava Havla, tentokrát zastoupil jeho syn Prokop Havel.

Dramaturgie 32. udílení audiovizuálních cen TRILOBIT 2019 s mottem „Na světle a ve stínu“ byla dedikována samotným filmovým tvůrcům i jejich vítězným počinům. Scénografie upomenula i filmové prvopočátky promítáním na polopropustnou projekční plochu lemovanou televizními obrazovkami, jako celek evokující okénko 35 mm filmového pásu s blikavými nekonečnými obrazy současného rozporuplného světa. O zážitky nebyli ochuzeni ani nejmladší diváci, pro něž byl den udílení TRILOBITů zahájen doprovodným programem s názvem „Dopoledne s Večerníčkem“ v Městském kině Beroun. Další informace jsou k dispozici na www.cenytrilobit.cz.

Ocenění s tradicí od 60. let

Posláním cen TRILOBIT, jež byly poprvé uděleny již v roce 1966, je poukázat na televizní a filmová díla s výraznou estetickou, etickou, uměleckou či společenskou hodnotou bez ohledu na komerční úspěch a diváckou sledovanost. Jako první udílené ceny v kalendářním roce zároveň naznačují šance na následná filmová ocenění. V rámci 32. ročníku na některou z cen aspirovalo celkových 104 přihlášených titulů hodnocených sedmičlennou odbornou porotou a 23 snímků s dětskou či rodinnou tematikou, jež hodnotila sedmičlenná dětská porota. Šance na úspěch pro dokument a hraný film byly tentokrát vyrovnané, i když většina TRILOBITů nakonec putovala k dokumentaristům. Skutečnou zásluhu, ale také odpovědnost za tato ocenění mají právě poroty, které v rámci prostoru vymezeným Statutem cen TRILOBIT 2019 rozhodují nezávisle.

Vítězka HLAVNÍ CENY TRILOBIT 2019

Jako nejzdařilejší počin uplynulého roku porota vyhodnotila třídílný dokumentární cyklus Čechoslováci v gulagu režisérky Marty Novákové (Marta, 2006; 8 hlav šílenství, 2017), která si v Berouně převzala HLAVNÍ CENU TRILOBIT 2019. Dokument vznikl v České televizi, Tvůrčí skupině Petra Kubiceho. Tato trilogie připomíná tragickou historii občanů Československa v období sovětské represe v 1. polovině 20. století. Porota vyzdvihla jak zpracování látky, tak umělecké provedení: „Naděje a očekávání těchto aktérů dokumentu byly utopeny v nelidské mašinérii režimu, který se oháněl humanismem a pokrokem v zájmu člověka a lidstva. V trilogii se osobní příběhy střetávají s tzv. velkými dějinami, to vše v atraktivním kabátu objevných archivních materiálů, animací a neotřelého hudebního doprovodu.“

Ceny TRILOBIT 2019 pro trojici snímků

Jeden z nejosobitějších filmařů působících na území České republiky, Olmo Omerzu získal cenu TRILOBIT 2019 za svůj nejnovější celovečerní film Všechno bude. Jedná se o zimní road movie o dvou dospívajících klucích, kteří v touze po dobrodružství a svobodě cestují v ukradeném autě. Jak uvedla odborná porota, pozoruhodnost filmu tkví zejména v tom, „jak se režisér s lehkostí pohybuje ve vypravěčském prostoru na pomezí hravé teenagerovské fantazie a hořké reality“.

Celovečerní dokument Planeta Česko, který ztvárnil režisér, kameraman a producent Marián Polák, je rovněž ověnčený cenou TRILOBIT 2019. Film unikátním způsobem a prostřednictvím jedinečného obrazového ztvárnění představuje fascinující svět zvířat a rostlin kolem nás. „Autorovo strhující osobní zaujetí ukazuje, že krása, dobrodružství a přírodní dramata se odehrávají i v našem bezprostředním okolí, stačí se, stejně jako autor, pozorně a soustředěně dívat,“ pronesla za porotce Ivana Kačírková.

Třetí cena TRILOBIT 2019 byla udělena dvěma tvůrcům – Šimonu Šafránkovi za režii a scénář a Šimonu Hájkovi za střih „dokumentární jízdy historií českého skateboardingu“ King Skate. Porotu oslovilo jednak dynamické kolážové zpracování autentických filmových záznamů, vzpomínek pamětníků a převážně dobové punkové muziky a zároveň příběh cesty od anarchie k oficiálnímu začlenění generační konfrontace dvou podob samotných protagonistů.

Cena za celoživotní přínos

Nositel CENY VLADISLAVA VANČURY in memoriam, režisér a představitel Nové vlny československého filmu 60. let 20. století Evald Schorm nám zanechal obsáhlou celoživotní tvorbu, čítající celou šíři žánrů, od dokumentů po hraný film, stejně jako divadelní a operní inscenace. Autor laudatia k ceně, režisér a scenárista Vlastimil Venclík významného tvůrce označil „jako umělce svébytného patosu a pokory, neuvěřitelné píle a tvůrčí etiky, který nás inspiruje“ a jeho dílo pro nás znamená „trvalý odkaz všestranného talentu a moudrosti“. Cenu si v Berouně za svého otce převzal Oswald Schorm.

CENA FERDINANDA VAŇKA pro dvě díla

Také pro tento ročník bylo pro porotu složité zvolit jednoho držitele CENY FERDINANDA VAŇKA, která oceňuje díla za přínos rozvoji občanské společnosti. A tak cena putovala k rukám tvůrců dvou různých počinů. V loňském roce odvysílala Česká televize pětidílnou dokumentární sérii Rudí prezidenti. Ta, metodou věcného, na faktech postaveného vyprávění, představila portréty pěti reprezentantů totalitního režimu se všemi jejich světly i stíny. „Nepředpojaté poznání minulosti občany je prvním předpokladem k tomu, aby se takový režim nevrátil. Seriál dokazuje důležitost seriózní dokumentární tvorby i nezávislých veřejnoprávních médií, které jí i dnes, v éře fake news, poskytují prostor,“ zdůvodnila své stanovisko odborná porota.

 

Ocenění spolku OBRAZ – obránci zvířat a Ekologického bloku Nedej se – Občanské noviny dokladuje to, že šance na ocenění mají také publicistické pořady. Druhá z CEN FERDINANDA VAŇKA byla konkrétně udělena za burcující reportáže klecového chovu na velkých českých farmách. „Vizuální obrazy tuzemské „výroby vajec“ mají reálnou šanci, větší než stohy článků či petic, emotivně pohnout svědomím běžných občanů a přimět je k zamyšlení nad cenou konzumu jednoho z nejběžnějších potravinových produktů. Vejce z našich velkofarem jsou od polomrtvých, vystresovaných zvířat získávány drastickou, mnohdy zákonům odporující metodou klecového chovu – a o něm díky šotům spolku OBRAZ – Obránci zvířat podávají četná svědectví už i naše televize (jako první pořad 168 hodin na ČT 1), nejemotivněji však, na konkrétním příběhu režisérky Evy Lammelové o slepici  Evelíně z cyklu Nedej se na ČT 2,“ shrnul za odbornou porotu její předseda prof. Vladimír Just.

Cena za literární dílo

CENA JOSEFA ŠKVORECKÉHO je udělována za mimořádné literární dílo v oboru audiovizuální tvorby a letos putovala autorovi publikace Dramatická tvorba ostravského studia Československé televize (1955–1991), Marku Hlavicovi. Jak zdůvodnila porota: „Kniha je fundovaným historiografickým zpracováním, mapujícím programový odkaz hrané televizní tvorby v Ostravě, a je cenným svědectvím i anatomií tehdejší tvorby i doby.“

„Sladká“ i „kyselá“ ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY

Martin Huba a Jan Budař oslovili svými hereckými kreacemi ve filmu debutujícího režiséra Jakuba Červenky a scenáristy Pavla Kosatíka Hovory s TGM, za něž si z Berouna odvezli ZVLÁŠTNÍ CENU POROTY. Martin Huba ztvárnil postavu T. G. Masaryka „jako vnitřně bohatého člověka, který i přes svou výjimečnost netrpí sebeobdivem, dokáže otevřeně hovořit i o svém pozdním milostném vztahu, přiznat chyby a prohry se sebereflexí, která je ve filmu jedním z nejsilnějších míst, na něž divák díky jedinečné herecké interpretaci nezapomene.“ Jeho filmový protějšek Jan Budař zhmotnil světoznámého autora Karla Čapka, „citlivě vnímajícího složitost moderního světa, jemuž zkušený scenárista v tomto filmu přidělil spíš roli posluchače sužovaného Bechtěrevovou nemocí. To Jan Budař velmi nenásilně do své kreace zakomponoval, což jistě nebylo snadné,“ uvedla ve svém verdiktu porotkyně Šárka Kosková.

I letos přinesl mediální provoz neblahé události, na které je třeba upozornit, a proto byla opět udělena ZCELA ZVLÁŠTNÍ CENA – ZLATÝ CITRÓN. Udělením ceny porotci reflektují bezprecedentní odvolání šéfredaktora stanice Českého rozhlasu Vltava Petra Fischera a s tímto aktem spojenou neudržitelnost dosavadního politického způsobu volby mediálních rad, které přestávají plnit funkci garantů nezávislosti médií a stávají se jejím ohrožením. Cenu získali radní Českého rozhlasu, Tomáš Kňourek, Vítězslav Jandák a předsedkyně Rady Hana Dohnálková. Protože se ale majitelé k převzetí ceny nedostavili, převzali ji zástupci označení jejich podobiznami. Tato poněkud kyselá cena bude proto do rukou svých pravých držitelů doručena s mírným zpožděním.

 

Cena dětské poroty

Ačkoliv sedmičlenná dětská porota zvažovala více favoritů, usnesla se nakonec na vítězi a držiteli CENY DĚTSKÉ POROTY – BEROUNSKÝ MEDVÍDEK 2019 pro snímek Přání k mání Víta Karase. Na děti obzvláště zapůsobilo vánoční prostředí a také to, že hlavní hrdina nevyužil své přání pro sebe, ale ve prospěch ostatních.

Cena diváků

Historicky poprvé svého vítěze volili rovněž filmoví diváci. O svém favoritovi hlasovali v rámci doprovodného programu „Cena diváků“ po zhlédnutí filmů, „o nichž mluvila porota jako o žhavých kandidátech na ocenění“ v Městském kině Beroun 5. a 6. ledna. CENU DIVÁKŮ – BEROUNSKÝ KLEPÁČEK získal film Toman režiséra a producenta Ondřeje Trojana, jemuž trofej předal vylosovaný divák v úvodu dnešního slavnostního večera.


Copyright 2024 Wellnes book | www stránky vytvořil L - production Webdesign